PEOPLE

Faculty

 • Yong He, Ph.D., Changjiang Distinguished Professor, Principal Investigator, E-mail: yong.he#bnu.edu.cn
 • Mingrui Xia, Ph.D., Associate Professor, E-mail: mxia#bnu.edu.cn
 • Xuhong Liao, Ph.D., Associate Professor, E-mail: liaoxuhong#bnu.edu.cn
 • Yuhan Chen, Ph.D., Assistant Professor, E-mail: yhchen#bnu.edu.cn
 • Jiaying Zhang, Ph.D., Assistant Professor, E-mail: zjyei2006#gmail.com
 • Hongshuang Xu, MSc., Research Assistant, E-mail: hongshuangxu#bnu.edu.cn

Postdoc Fellows

 • Xuetong Wang, Ph.D., Postdoc Fellow (2022-date).
 • Qing Li, Ph.D., Postdoc Fellow (2022-date), E-mail: liqing#bnu.edu.cn
 • Yuehua Xu, Ph.D., Postdoc Fellow (2021-date), E-mail: yue.xuyuehua#gmail.com
 • Xuan Bu, M.D., Postdoc Fellow (2021-date), E-mail: pearl940311#foxmail.com
 • Meizhen Han, Ph.D., Postdoc Fellow (2021-date), E-mail: hanmeizhen#bnu.edu.cn
 • Qiongling Li, Ph.D., Postdoc Fellow (2021-date), E-mail: qiongling0212#126.com
 • Xiaoyi Sun, Ph.D., Postdoc Fellow (2021-date), E-mail: xy.xiaoyisun#gmail.com
 • Tengda Zhao, Ph.D., Postdoc Fellow (2020-date), E-mail: tengdazhao#bnu.edu.cn
 • Xiaojing Shou, Ph.D., Postdoc Fellow (2020-date), E-mail: shouxiaojing#bnu.edu.cn
 • Dingna Duan, Ph.D., Postdoc Fellow (2019-date), E-mail: dingnaduan#bnu.edu.cn
 • Yihe Zhang, Ph.D., Postdoc Fellow (2019-date), E-mail: yihe.zhang#bnu.edu.cn

Visiting Students

 • Raymond M. Xiong (2019-), China High School Science Talent Program

Graduate Students

 • Lei Wang, Ph.D. student (2012-date)
 • Zhilei Xu, Ph.D. student (2016-date)
 • Tianyuan Lei, Ph.D. student (2017-date)
 • Zilong Zeng, Ph.D. student (2018-date)
 • Jianlong Zhao, Ph.D. student (2020-date)
 • Xiaoyue Wang, Ph.D. student (2021-date)
 • Lianglong Sun, Ph.D. student (2019-date)
 • Xinyuan Liang, Ph.D. student (2019-date)
 • Andi Li, MSc. student (2020-date)
 • Yanan Liu, MSc. student (2020-date)
 • Dezheng Tian, MSc. student (2020-date)
 • Qian Yu, MSc. student (2021-date)
 • Qian Wang, MSc. student (2021-date)
 • Chenxuan Pang, MSc. student (2021-date)
 • Yiyao Xue, MSc. student (2022-date)

Alumni

 • Yapei Xie, Ph.D. student (2016-2022), Now Postdoc Fellow @ National University of Singapore, Singapore.
 • Qiushi Wang, Ph.D. student (2017-2022)
 • Yunman Xia, Ph.D. student (2018-2022), Now Postdoc Fellow @ Fudan University
 • Fengmei Fan, Ph.D. student (2016-2021), Now Peking University Huilongguan Hospital
 • Qing Ma, Ph.D. student (2016-2020), Now Postdoc Fellow @ University of Warwick, UK
 • Xiaoyi Sun, Ph.D. student (2015-2021), Now Postdoc Fellow @ Beijing Normal University
 • Yuehua Xu, Ph.D. student (2014-2020), Now Assistant Professor @ Beijing Normal University
 • Xiaodan Chen, Ph.D. student (2013-2020)
 • Jin Liu, Ph.D. (2013-2019), Now Postdoc Fellow @ Stanford University
 • Xindi Wang, Ph.D. (2014-2018), Now Postdoc Fellow @ McGill University
 • Zhiqiang Sha, Ph.D. (2015-2018), Now Postdoc Fellow @ University of Pittsburgh
 • Qixiang Lin, Ph.D. (2009-2017), Now Postdoc Fellow @ Emory University
 • Teng Xie, Ph.D. (2009-2017), Now Postdoc Fellow @ Peking University
 • Miao Cao, Ph.D. (2010-2016), Postdoc Fellow (2016-2018), Now Associate Professor @ Fudan University
 • Xuhong Liao, Ph.D., Postdoc Fellow (2014-2017), Now Associate Professor @ Beijing Normal University
 • Zhijiang Wang, Ph.D., Postdoc Fellow (2013-2015), Now Assistant Professor @ Institute of Mental Health of Peking University
 • Zhengjia Dai, Ph.D. (2009-2015), Now Associate Professor @ Sun Yat-sen University
 • Mingrui Xia, Ph.D. (2010-2013), Now Associate Professor @ Beijing Normal University
 • Xia Liang, Ph.D. (2008-2013), Now Associate Professor @ Haerbin University of Technology
 • Jinhui Wang, Ph.D. (2009-2012), Now Investigator @ South China Normal University
 • Ziyi Shi, MSc. student (2018-2021)
 • Jingyue Zhang, MSc. student (2017-2020)
 • Chaozheng Tang, Research Assistant (2016-2019)
 • Yongbin Wei, MSc. (2013-2015), Now PhD student @ University Medical Center Utrecht, The Netherlands
 • Rui Hou, MSc. (2013-2015), a company
 • Lin Yuan, MSc. (2011-2014), a company
 • Siqi Wang, MSc. (2011-2014), a company
 • Jin Kang, MSc. (2008-2011), a company